[عبارت]

der Zahn der Zeit

/deːɐ̯ ˈt͡saːn deːɐ̯ ˈt͡saɪ̯t/

1 قدرت ویران‌کننده زمان

  • 1.Der Zahn der Zeit nagt an allem.
    1. قدرت ویران‌کننده زمان همه‌چیز را می‌جود [نابود می‌کند].
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان