[جمله]

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

/deːɐ̯ ˈʔapfl̩ fɛlt nɪçt vaɪ̯t fɔm ʃtam/

1 شبیه والدین بودن پسر کو ندارد نشان از پدر

  • 1.Das Sprichwort sagt: 'Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm', aber viele Töchter und Söhne haben ihren eigenen Lebensweg eingeschlagen.
    1. ضرب‌المثل می‌گوید: "پسر کو ندارد نشان از پدر"، ولی خیلی از دختران و پسران مسیر زندگی خودشان را انتخاب کردند.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "سیب دور از تنه درخت سقوط نمی‌کند" است و می‌توان آن را با عبارت فارسی "پسر کو ندارد نشان از پدر" برابر دانست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان