[ضمیر]

derselbe

/deːɐ̯ˈzɛlbə/

1 مشابه یکسان

  • 1.Mein Freund und ich gehen in dieselbe Schule.
    1. دوست من و من به مدرسه ای مشابه می رویم. [هم مدرسه ایم.]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان