[عبارت]

die Flinte ins Korn werfen

/diː ˈflɪntə ɪns kɔʁn ˈvɛʁfən/

1 (خیلی زود) صرف نظر کردن (خیلی زود) عقب نشینی کردن

  • 1.So schnell musst du nicht die Flinte ins Korn werfen. Wir alle helfen dir. Du schaffst es!
    1. تو نباید اینقدر زود (از کار) عقب نشینی بکنی. ما همه به تو کمک می‌کنیم. تو انجامش می‌دهی.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنای تحت‌اللفظی این عبارت "اسلحه را به درون غلات انداختن" است و به سربازانی اشاره دارد که پس از شکست در نبرد، سلاح خود را به سمتی پرتاب و فرار می‌کنند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان