[عبارت]

die erste Geige spielen

/diː eːɐstə gaɪgə ʃpiːlən/

1 نقش اصلی را ایفا کردن نفر اول بودن، مهم‌ترین بودن

  • 1.Der wirtschaftliche Aufschwung spielte die erste Geige.
    1. رونق اقتصادی نقش اصلی را ایفا می‌کرد.
  • 2.Frau Schumann übernimmt meinen Platz. Ab heute spielt sie hier die erste Geige.
    2. خانم "شومان" جایگاه من را گرفت. او از امروز نفر اول اینجا است.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنای تحت‌اللفظی این عبارت "اولین (ساز) ویولن را نواختن" است و به فردی اطلاق می‌شود که در ارکستر، نوازنده اولین ویولن است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان