[عبارت]

die eigene Kappe nehmen

/diː aɪgənə kapə neːmən/

1 مسئولیت بر عهده گرفتن

  • 1.lch nehme es auf meine Kappe aber pass das nächste Mal besser auf!
    1. من مسئولیت را بر عهده می‌گیرم ولی دفعه بعد بهتر دقت کن.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "کلاه خود را داشتن" است و می‌توان آن را با عبارت "کلاه خود را قاضی کردن" برابر دانست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان