[اسم]

das Differenzial

قابل شمارش خنثی

1 نماد متغیر انتگرال‌گیری

2 دیفرانسیل (ماشین)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان