[اسم]

das Differential

قابل شمارش خنثی

1 دیفرانسیل (ماشین)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان