[اسم]

Dietl

/dˈiːtl/
غیرقابل شمارش مذکر

1 دیتل (نام خانوادگی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان