[اسم]

die Duma

قابل شمارش مونث

1 دوما (روسیه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان