[اسم]

die Dummheit

قابل شمارش مونث

1 نادانی حماقت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان