[اسم]

der Dummkopf

قابل شمارش مذکر

1 احمق لوده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان