[صفت]

durstig

/ˈdʊʁstɪç/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: durstiger] [حالت عالی: durstigsten]

1 تشنه

  • 1.Du bist sicher durstig. Was möchtest du trinken?
    1. تو قطعا تشنه‌ای. چی میل داری بنوشی؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان