[اسم]

die Dusche

/ˈdʊʃə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Duschen] [ملکی: Dusche]

1 دوش آب دوش

  • 1.Ich möchte ein Zimmer mit Dusche.
    1. من یک اتاق با دوش می‌خواهم.
  • 2.Unsere Wohnung hat nur eine Dusche.
    2. آپارتمان ما فقط یک دوش دارد.
کاربرد واژه Dusche به معنای دوش
واژه Dusche در معنای کلی به "دوش آب" اشاره می‌کند. از این واژه گاهی در مقابل Bad (وان حمام) استفاده می‌شود. Dusche همچنین گاهی برای اشاره به حمامی که در آن دوش قرار دارد هم استفاده می‌شود. مثلا:
"Unsere Wohnung hat nur eine Dusche" (آپارتمان ما فقط یک دوش دارد.)
در این جمله گوینده اشاره می‌کند که آپارتمان حمام آنها وان ندارد و فقط یک حمام با دوش دارند. (در آلمان داشتن وان در حمام بسیار رایج است.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان