[اسم]

der Eindringling

قابل شمارش مذکر

1 مزاحم مهاجم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان