[فعل]

eindrücken

فعل گذرا و ناگذر

1 شکستن خرد کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان