[فعل]

eindämmen

فعل گذرا و ناگذر

1 جلوگیری کردن مانع شدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان