[تخصیص گر]

eine

/ˈaɪ̯nə/

1 یک [حرف تعریف نکره مونث]

  • 1.Drei ist eine ungerade Zahl.
    1. سه یک عدد فرد است.
  • 2.Er zündet sich eine Kerze an.
    2. او خودش یک شمع را روشن کرد.
توضیحاتی در رابطه با eine
از حرف تعریف نامعین زمانی استفاده می شود که هویت چیزی که به آن اشاره می کنیم را نداریم یا اهمیتی نداشته باشد. مثلا در مثال "eine Lehrerin" (یک معلم) ما به هویت معلم اشاره نمی کنیم، این عبارت در مقابل عبارت "die Lehrerin" (آن معلم) قرار می گیرد که در آن هویت معلم اهمیت دارد و به یک معلم خاص اشاره شده‌است.
در زبان فارسی هم ما از "یک" در کاربردی دقیقا مشابه استفاده می کنیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان