[فعل]

eintreiben

فعل گذرا
[فعل کمکی: haben ]

1 به اسطبل برگرداندن

2 فرو کردن

3 وصول کردن گرفتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان