[اسم]

der Eunuch

قابل شمارش مذکر

1 خواجه آغا

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان