[اسم]

der Eu-bürger

/ˈɔøbˈʏɾɡɜ/
قابل شمارش مذکر

1 شهروند اروپا

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان