[ضمیر]

euer

/ˈɔʏ̯ɐ/

1 [صفت ملکی دوم شخص جمع] مال شما

  • 1.Euer Kurs beginnt heute.
    1. کلاس شما امروز شروع می‌شود.
  • 2.kann ich euer neues Auto sehen?
    2. می‌توانم ماشین جدید شما را ببینم؟
کاربرد واژه euer به‌عنوان ضمیر ملکی دوم شخص جمع
واژه euer یک صفت ملکی است که برای اشاره به مالکیت چیزی در دوم شخص جمع استفاده می‌شود. زمانی که euer در کنار یک اسم قرار می‌گیرد یعنی آن چیز متعلق به دوم شخص جمع است (مال شماست). مثلاً:
"euer Tisch" (میز شما)، "euer neuer Chef" (رئیس جدید شما)
- euer یک ضمیر دوستانه است پس نباید از آن در شرایط رسمی استفاده کنید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان