[اسم]

die Etüde

قابل شمارش مونث

1 اتود (قطعه تمرینی موسیقی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان