[ضمیر]

euch

/ˈɔøç/

1 [ضمیر انعکاسی دوم شخص جمع] خودتان

 • 1.Ihr ärgert euch.
  1. شما (دونفر)، خودتان را عصبی کردید.
 • 2.Ihr sollt euch beeilen.
  2. شما (دونفر) بهتر است که عجله کنید.
توضیحاتی در رابطه با euch در حالت ضمیر انعکاسی
ضمیر euch در زبان آلمانی به عنوان ضمیر انعکاسی دوم شخص جمع به کار می رود. از ضمایر انعکاسی در زبان آلمانی معمولا در کنار افعال انعکاسی استفاده می شود، در این صورت این ضمایر به خودی خود معنای مشخصی ندارند و فقط با فعل معنا پیدا می کنند مثلا "euch beeilen" (عجله کردن)

2 [ضمیر مفعولی اکوزاتیو و داتیو دوم شخص جمع] به شما، شما را، برای شما

 • 1.Ich werde im Geiste bei euch sein.
  1. من می‌خواهم از لحاظ روحی با شما باشم.
 • 2.Wir freuen uns, euch zu sehen.
  2. ما خوشحال می‌شویم که شما را ببینیم.
توضیحاتی در رابطه با euch در حالت ضمیر انعکاسی
ضمیر euch در زبان آلمانی به عنوان ضمیر مفعولی آکوزاتیو (مستقیم) و داتیو (غیر مستقیم) برای دوم شخص جمع به کار می رود. euch در فارسی معنای دقیقی ندارد اما می‌تواند با توجه به کاربرد به معنای "به شما"، "شما را"، "برای شما" و ... باشد. مثلا:
"Er liebt euch" (او شما را دوست دارد.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان