[اسم]

die EU

/eːˈʔuː/
غیرقابل شمارش مونث
[ملکی: EU]

1 اتحادیه اروپا

  • 1.Am 1. Mai 2004 traten 10 neue Mitglieder der EU bei.
    1. در 1 می 2004 ده عضو جدید به اتحادیه اروپا پیوستند.
  • 2.die Unterstützung der EU
    2. پشتیبانی اتحادیه اروپا
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان