[عدد]

fünf

/fʏnf/

1 پنج [عدد 5]

  • 1. Die menschliche Hand hat fünf Finger.
    1 . دست انسان پنج انگشت دارد.
  • 2. Zwei hoch fünf ist zweiunddreißig.
    2 . دو به توان پنج می شود سی و دو.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان