[اسم]

der Fünfling

قابل شمارش مذکر

1 یکی از پنج‌قلوها

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان