[صفت]

fünfte

/ˈfʏnftə/
غیرقابل مقایسه

1 پنجمین

  • 1. fünfte Klasse
    1 . کلاس پنجم [پنجمین کلاس]
  • 2. Ist das dein fünftes Bier heute abend?
    2 . آیا این پنجمین آبجوی‌ات در امروز عصر است؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان