[عدد]

fünfzig

/ˈfʏnfʦɪç/

1 پنجاه [عدد 50]

  • 1. Und ein Schiff mit acht Segeln und mit fünfzig Kanonen
    1 . یک کشتی با هشت بادبان و پنجاه توپ
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان