[اسم]

der Füller

/ˈfʏlɐ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Füller] [ملکی: Füllers]

1 خودنویس

  • 1.Ich muss neue Tinte für meinen Füller kaufen.
    1. من باید جوهری جدید برای خودنویسم بخرم.
  • 2.Mit einem Füller kann man schreiben.
    2. آدم با یک خودنویس می‌تواند بنویسد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان