[اسم]

die Führung

/ˈfyːʀʊŋ/
قابل شمارش مونث
[جمع: Führungen] [ملکی: Führung]

1 مدیریت رهبری

 • 1.Er alleine ist für die Führung des Geschäfts verantwortlich.
  1 . او به تنهایی مسئول مدیریت مغازه است.

2 سیاحت تور (کنترل شده)، گردش

 • 1.Die Führung durch das Haus beginnt in 3 Minuten.
  1 . تور داخل خانه تا سه دقیقه دیگر شروع می شود.
 • 2.Um 14.00 Uhr gibt es eine Führung durch das Schloss.
  2 . ساعت 14 یک تور داخل قلعه هست.

3 راهنمای تور

 • 1.Die nächste Führung durch die Ausstellung findet am kommenden Sonntag statt.
  1 . راهنمای تور بعدی نمایشگاه در شنبه آتی برگزار می‌شود.
 • 2.Wir hatten eine kostenlose Führung durch das Museum.
  2 . ما یک راهنمای تور رایگان در موزه داشتیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان