[اسم]

die Führerscheinklasse

/ˈfyːʀɐˌʃaɪ̯nˈklasə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Führerscheinklassen] [ملکی: Führerscheinklasse]

1 نوع گواهی‌نامه رانندگی

  • 1.B96 ist keine eigene Führerscheinklasse, sondern nur eine Erweiterung der Klasse B.
    1 . B96 یک نوع گواهینامه رانندگی نیست بلکه تنها یک توسعه برای (گواهینامه) نوع B است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان