[صفت]

fanatisch

قابل مقایسه

1 متعصب افراطی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان