[اسم]

der Fernsprecher

قابل شمارش مذکر

1 تلفن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان