[اسم]

das Fertiggericht

/ˈfɛʁtɪçɡəˌʀɪçt/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Fertiggerichte] [ملکی: Fertiggericht(e)s]

1 غذای آماده

  • 1.Fertiggerichte sind meist ungesund.
    1. غذاهای آماده، اغلب ناسالم هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان