[اسم]

die Fertigkeit

/ˈfɛʁtɪçkaɪ̯t/
قابل شمارش مونث
[جمع: Fertigkeiten] [ملکی: Fertigkeit]

1 مهارت فن

مترادف و متضاد Erfahrung know-how Praxis Technik
  • 1.Ich lerne immer neue Fertigkeiten.
    1. من همیشه مهارت‌هایی جدید می‌آموزم.
  • 2.In diesem Beruf braucht man keine besonderen Fertigkeiten.
    2. در این شغل نیازی به مهارت‌های خاص نیست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان