[اسم]

die Fessel

قابل شمارش مونث

1 زنجیر بند

2 قوزک

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان