[اسم]

Feser

/fˈeːzɜ/
قابل شمارش مذکر

1 فِزا (نام خانوادگی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان