[فعل]

fertigmachen

/fˈɛɾtiçmˌaxən/
فعل گذرا
[گذشته: machte fertig] [گذشته: machte fertig] [گذشته کامل: fertiggemacht] [فعل کمکی: haben ]

1 آماده کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان