[صفت]

fertig

/ˈfɛrtig/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: fertiger] [حالت عالی: fertigsten]

1 تمام کامل شده، تمام شده

مترادف و متضاد abgeschlossen beendet erledigt vollendet unfertig
 • 1. Wenn ich mit der Arbeit fertig bin, gehe ich nach Hause.
  1 . وقتی کار من تمام شد به خانه می‌روم.

2 آماده

مترادف و متضاد bereit gerüstet vorbereitet
 • 1. Bist du fertig?
  1 . آماده ای؟
 • 2. Das Essen ist gleich fertig.
  2 . غذا آماده است.
 • 3. Ist mein Auto schon fertig?
  3 . ماشین من آماده شده؟

3 خسته

مترادف و متضاد abgespannt erledigt kraftlos müde
 • 1. Das war ein schlimmer Tag. Ich bin total fertig.
  1 . امروز یک روز بد بود. من کاملا خسته ام.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان