[اسم]

das Feuer

/ˈfaɪər/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Feuer] [ملکی: Feuers]

1 آتش

 • 1.Haben Sie Feuer?
  1. آتش دارید؟
 • 2.Im Wald ist Feuermachen verboten.
  2. آتش روشن‌کردن در جنگل ممنوع است.
 • 3.Vergesst nicht, das Feuer auszumachen.
  3. یادتان نرود که آتش را خاموش کنید.

2 آتش‌سوزی

 • 1.Der Schaden durch das Feuer war sehr groß.
  1. خسارت آتش‌سوزی خیلی زیاد بود.
 • 2.Drei Häuser wurden vom Feuer zerstört.
  2. سه خانه به‌خاطر آتش‌سوزی نابود شدند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان