[صفت]

feuchtfröhlich

قابل مقایسه

1 شاد خوشحال، سرمست

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان