[اسم]

der Fetus

قابل شمارش مذکر

1 جنین (بعد از 4 ماهگی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان