[اسم]

die Feuchtigkeit

قابل شمارش مونث

1 رطوبت نم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان