[صفت]

feucht

/fɔʏ̯çt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: feuchter] [حالت عالی: feuchtesten]

1 مرطوب خیس

  • 1.Die Wäsche ist noch feucht.
    1. رخت ها هنوز مرطوب هستند.
  • 2.Es ist heute feucht draußen.
    2. هوا بیرون مرطوب است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان