[اسم]

die Gedächtniskirche

/ɡədˈɛçtnɪskˌɪɾçə/
قابل شمارش مونث

1 کلیسای یادبود

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان