[صفت]

geeignet

/ɡəˈʔaɪ̯ɡnət/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: geeigneter] [حالت عالی: geeignetesten]

1 مناسب

مترادف و متضاد passend recht ungeeignet unpassend
 • 1.Bücher sind immer als Geschenk geeignet.
  1. کتاب‌ها همیشه به‌عنوان هدیه مناسب‌ هستند.
 • 2.Tennisspieler müssen geeignete Schuhe tragen.
  2. بازیکنان تنیس باید کفش‌های مناسب بپوشند.
für etwas geeignet sein
برای چیزی مناسب بودن
 • 1. Dieses Spiel ist nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet.
  1. این بازی برای بچه های زیر 3 سال مناسب نیست.
 • 2. Sie ist für schwere Arbeit nicht geeignet.
  2. او برای کار سخت مناسب نیست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان