[صفت]

gefangen

قابل مقایسه

1 گیرافتاده به‌دام‌افتاده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان