[فعل]

gefangenhalten

فعل گذرا و ناگذر

1 زندانی کردن محبوس کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان