[صفت]

gefahrlos

قابل مقایسه

1 بی‌خطر امن، ایمن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان